Bruken som byggde Sverige

Det finns mycket att se i vårt avlånga land, där hela 54 bruk samsas och finns att besöka. Dessutom har de allra flesta städer äldre stadsdelar som allt som oftast brukar vara vackra att beskåda.

bygg-svetsDet finns ungefär 54 bruk runt om i Sverige, många av dessa är vallonbruk som funnits i flera hundra år. Särskilt många går det att finna i Norduppland och i Västmanland och de flesta är anlagda under 1600-talet och lade grunden för det svenska industrisamhället, som verkligen blommade upp under senare år efter industrialiseringen. I Svenska Dagbladet kan en läsa om hur bruksorterna var de svenska basindustriernas vaggor och tillika arbetarrörelsens ryggrad, men att de idag töms på både industrier och folk med tystnad som följd:

 

Vi sätter oss i bilen igen. Åker ner mot havet, mot industriområdet. Samhällets hjärta som nu är tyst, svart och kallt. Här sitter generationers yrkestraditioner i blodet.

Det har varit svajigt för svensk industri i många år men nu spås en ljus framtid med ett högt konjukturläge, det spår i alla fall analytiker enligt Sydsvenskan. Det är i tjänstesektorn som behovet av nyanställning växer, inte i arbetarsektorn. Något som gör att utbildning krävs för att fortsätta bygga en stark industri.

Gamla delar viktiga att bevara

Många svenska städer har äldre delar som kan betraktas som ett levande museum. Ett sådan stad är bland annat Gamla Linköping med Kryddbotorget och röda stugor runt i kring. För den som vill hit och titta är tipset att kolla in något av de billiga hotell i Linköping som finns att tillgå. Under mitten av 1950-talet växte denna stadsdel fram och i dag finns närmare 100 hus att se, lite som ett Skansen fast för Östergötland och Linköping. Mer om detta finns att läsa om i denna artikel i Sveriges Radio.

Scroll to top