De svenska bruken

Ordet bruka betyder på svenska ”utvinna och förädla”. Den äldsta formen av bruk är troligen jordbruk, som ju handlar om att utvinna och förädla det som jorden ger. När den tidiga formen av industrialism kom till Sverige byggdes bruk, som var en sorts större gårdar, på de platser där naturresurser (skog, järnmalm etc.).

Detta innebär att bruken ofta hamnade långt från städer och byar, och det blev därför nödvändigt att tillhandahålla allting som de arbetande behövde, vilket inte bara var en fråga om materiella behov. Således omfattade de flesta bruk arbetarbostäder, kvarn, ladugård, bakstuga, kapell eller kyrka och en skola för de arbetandes barn. På en del håll utvecklades bruken till hela samhällen, så kallade bruksorter. Många bruka placerades vid åar och älvar, som kunde dämmas upp för att producera vattenkraft, vilket behövdes för att driva maskinerna.

Bruken idag

Idag ser det dystert ut för de svenska bruken. När glasindustrin i Småland var som mest produktiv fanns det mer än 100 glasbruk, idag finns det knappt något kvar. Till viss del beror detta på att brukens ägare länge motarbetade annan industri, som kunde konkurrera om arbetskraften. I de kontrakt som många boende på bruk fick underteckna stod ofta att det var förbjudet att hyra ut en bostad eller en del därav till någon som inte arbetade på bruket. Detta kan delvis förklaras av att brukens ägare investerade i  infrastruktur för de arbetande, och inte ville att någon annan skulle dra nytta av exempelvis skolan eller kapellet på bruksområdet. Det fick dock ofta katastrofala följder när brukens fick lägga ned. Som många andra industriformer blev de till sist omoderna. Ett exempel är Gusums bruk i Östergötland, som under sina glansdagar tillverkade blixtlås till en stor del av Sverige.

Det finns dock också bruk som har klarat av att hänga med i utvecklingen, och som därmed kunnat hålla liv i en bruksort. Ett exempel är Åkers Styckebruk i Södermanland. Här grundades 1580 ett gjuteri för kanoner, som kom att ge namn till hela orten. Idag är bruket känt över hela världen som Åkers Sweden AB, som tillverkar stålvalsar för industrier. En bruksort tjänar alltså på den moderna industrin.

Scroll to top