En hjälp vid sprängning

Uppåt norr, inte minst i områdena kring Medelpad, är det många som arbetar med och livnär sig inom olika ”naturrelaterade” yrken och branscher, det kan handla om naturbruk, bergarbeten, nybyggnationer och mycket annat. Det är inte konstigt att det är vanligt med sådana här yrken och arbetsområden norrut med tanke på hur mycket natur som finns i den här delen av landet.

Var rädd om miljön

Något som blivit populärt den senaste tiden, och som faktiskt är en mycket bra ”trend” om vi får kalla det för det, är att anlita en så kallad miljökonsult. En sådan kan erbjuda en mängd olika tjänster, och hjälper till så att det arbete som utförs sliter så lite som möjligt på naturen och miljön. Det finns en mängd olika miljökonsulter man kan vända sig till. Några av de tjänster som brukar erbjudas är följande:

 

  • Riskanalys. Syftet med en sådan är att undvika skada eller störningar på miljön, byggnader i omgivningen, anläggningar och eventuell känslig utrustning.
  • Syneförrättning och besiktning. Dessa utförs i syftet att redovisa förhållanden i omgivande byggnader före och efter till exempel sprängning, pålning och packning. Detta för att kunna visa om verksamheterna orsakat förändringar under byggtiden. Om en skada skulle ha uppstått utförs på kundens uppdrag en skadeutredning. I en sådan ingår att fastställa ett eventuellt orsakssamband mellan verksamhet och skada samt att fastställa hur stort ett skadestånd skulle kunna bli.
  • Vibrationsövervakning. Systemet är specialanpassat för att mäta komfortstörningar från tåg- och fordonstrafik.
  • Skadeutredning. I samband med vibrationsverksamhet kan skador uppstå som behöver en utredning för att fastställa orsaken till skadan. Sådan hjälp kan man få genom en så kallad skadeutredning!
  • Sprängteknik. Kännedom om förhållanden i berget är av största vikt när det gäller berg- och sprängarbeten eftersom det minimerar riskerna som en sprängning medför.

 

När man arbetar med natur och miljö är det viktigt att använda så skoningssamma metoder som möjligt. Detta, och mycket annat, kan en miljökonsult hjälpa till med!

Scroll to top